Blog Post

Nyheter
24 April 2015

VI UTVIDER VÅR DRIFT OG SER DERFOR ETTER NYE KOLLEGER

Thomas Gladsø ser fram til å bygge bar i Kunnskapsparkens første etasje. Foto: Altaposten.

Thomas Gladsø ser fram til å bygge bar i Kunnskapsparkens første etasje. Foto: Altaposten.

Etter at det tidligere i vinter ble vedtatt i styret til Norges Arktiske Studentsamskipnad at avdelingen City Spiseri skulle legges ned sommeren 2015, har det på Studenthuset City Scene vært jobbet iherdig for å få på plass en prosjektplan som gjør det mulig å kunne videreutvikle driften i de ledige lokalene på bakkeplan. Nå etter påske har alle endelige tillatelser blitt gitt av styret til City Scene, og nå lyses det ut tre stillinger. 

– Det har vært en lang prosess å komme hit vi er i dag, men vi er henrykte over å endelig kunne lyse ut disse stillingene, sier daglig leder Torgeir Ekeland. Fra sommeren begynner ombyggingen av det som tidligere har vært både City Mat & Vin, og i de siste årene City Spiseri. Fra august er det Studenthuset City Scene AS som driver lokalene, med mål om å kunne tilby alt de nåværende lokalene ikke kan tilby.

– Vi tilbyr både mat og andre aktiviteter, i tillegg til at vi blir en mer helhetlig uteplass. Vi kommer til å jobbe mye for å sørge for at de to lokalene vi nå disponerer utfyller hverandre. Det betyr at vi fortsatt kan være en aktuell uteplass for alle studenter selv om vi skulle tilby et arrangement med en mer snever målgruppe i ett av lokalene. Samtidig er det kjempeviktig for oss å poengtere at vi utelukker ingen. Alle er velkommen til Studenthuset City Scene. Nøyaktig slik som det også er i dag, sier Ekeland.

City Scenes frivillige, som i dag teller tett i underkant av 70 stykker, skal selv bemanne baren på kveldstid igjennom hele uken, mens det i dag lyses ut tre stillinger som skal bemanne baren i første etasje på dagtid.

Det lyses ut to kokkestillinger, og en selger/service stilling.

– Vi anser i første omgang denne utvidelsen som et ettårig prosjekt, og det vil være vårt ansvar, sammen med de frivillige, å sørge for at den videre driften skal være økonomisk forsvarlig.  I dag har vi to faste ansatte, men med utvidet tilbud, kommer også behovet for utvidet bemanning. Vi ser derfor etter dyktige medarbeidere som er villige til å gå de ekstra skrittene som må til for å skape en varig og lønnsom arbeidsplass, i samarbeid med oss og de frivillige, avslutter Ekeland.

 

For mer informasjon om stillingene – se her

 

|